اعضای هیئت مدیره

سید مهدی نادمی

سمت:رئیس هیئت مدیره

کمال خانزاده

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره

صابر شیخلو

سمت:عضو هیئت مدیره

میثم ساریان

سمت:عضو هیئت مدیره

عظیم نوید تهرانی

سمت:عضو هیئت مدیره

ارتباط با ما

  آدرس: تهران، انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک 453

  تلفن: 73-83-44295393 021

  فکس: 021 44293241

  پست الکترونیک: info@miladeshahr.ir

ارسال نظر