اعضای هیئت مدیره

دکتر سید مهدی قاسمی زاویه سادات

سمت:رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:دکترای اقتصاد

دکتر رضا علایی

سمت:عضوهیئت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات: دکترای مدیریت دولتی

دکتر عظیم نوید تهرانی

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: دکترای علوم اقتصاد

دکتر یوسف قاسمی

سمت:عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

دکتر محمد جامعی مقدم

سمت:عضو هیئت مدیره

تحصیلات: دکترای مدیریت بازرگانی

ارتباط با ما

  آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 34

  تلفن: 021 48094

  فکس: 021 86084907

  پست الکترونیک: info@miladeshahr.ir

ارسال نظر